Vergoeding van uw behandeling

Bij bepaalde typen tumoren wordt protonentherapie standaard vergoed door de zorgverzekeraar. Bij andere typen tumoren wordt een planvergelijking gemaakt en hangt het van deze vergelijking af of u in aanmerking komt voor protonentherapie.

Hoe het werkt

We werken in Nederland voor de vergoeding van protonentherapie met standaardindicaties en model-based indicaties. Bij een standaardindicatie vergoedt de zorgverzekeraar protonentherapie standaard. Bij een model-based indicatie wordt een planvergelijking gemaakt. Als dan blijkt dat u voor protonentherapie in aanmerking komt, vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling.

Standaardindicaties, behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars:

 • kinderen met een kwaadaardige tumor
 • melanomen in het oog
 • bij bepaalde bottumoren in de schedelbasis
 • bij bepaalde tumoren in de wervelkolom (chordomen/chondrosarcomen)
 • seminoom

Model-based indicaties
Bij andere tumoren moet eerst een vergelijking gemaakt worden tussen een bestraling met fotonen (de gewone radiotherapie met röntgenstralen) en een bestraling met protonen. Dit noemen we een planvergelijking. Als na deze vergelijking blijkt dat bestraling met protonen een duidelijk lagere kans op bijwerkingen geeft dan de bestraling met fotonen, kunt u voor vergoeding van de protonentherapie in aanmerking komen. Er worden landelijke afspraken gemaakt over bij welke tumoren een planvergelijking gemaakt moet worden en hoeveel kleiner de kans op bijwerkingen moet zijn om voor een behandeling met protonen in aanmerking te komen. Het gaat om:

 • borstkanker
 • hersentumoren
 • hoofdhalstumoren
 • longkanker
 • lymfoom
 • slokdarmkanker

Uitleg over de follow up

Na uw bestraling heeft u nog een of meerdere follow up afspraken bij HollandPTC. Deze afspraken maken we omdat we willen weten hoe het met u gaat, ook maanden en jaren na de bestraling. In deze afspraak kunt u bespreken hoe het nu met u gaat en of u nog klachten hebt. De afspraak kan in Delft zijn, maar soms kan deze afspraak ook telefonisch. Als u een voorkeur heeft, geef dit dan aan bij de doktersassistent. Als er scans gemaakt worden voor de follow up afspraak, komt u naar Delft.

De kosten van de follow up
Net als de behandeling worden ook de follow up afspraken door uw zorgverzekeraar vergoed. Wel kan het zijn dat u in een nieuw jaar voor het eerst weer bij een zorgverlener komt en dan heeft het gevolgen voor uw eigen risico.

In Nederland werken we met DBC’s om zorg te declareren. Een DBC zorgproduct is altijd een gemiddelde van de kosten die in dit product zitten. Bij HollandPTC hebben we een aantal DBC’s voor de behandeling met daarin de consulten, de bestralingen en alle beeldvorming. Na uw behandeling wordt deze DBC gesloten en hebben we voor de follow up 1 optie, de DBC Nazorg radiotherapie, met 1 vast bedrag. Deze DBC is ook een gemiddelde van de kosten voor afspraken en het maken van een CT, MRI of PET/CT. Het kan zijn dat u alleen een telefonische afspraak hebt, maar ook dan moeten wij de DBC Nazorg gebruiken om te declareren. De optie voor een los consult of los telefonisch consult hebben we niet, die kunnen we dus niet gebruiken. We zouden dat wel graag willen, daarom gaan we hierover in gesprek met de NZa.