Onderwijs met uw medische gegevens

Gegevens over u en uw behandeling komen in ons digitaal patiëntendossier. Na uw behandeling kunnen we u vragen of u uw gegevens uit uw dossier mogen gebruiken voor onderwijs. U krijgt hier dan een brief met meer informatie over. Heeft u vragen na het lezen van de brief, neem dan contact op met HollandPTC via het emailadres in de brief.

Gebruik en bewaren van uw gegevens

Meedoen is vrijwillig, u beslist zelf of u toestemming geeft. Als u toestemming geeft, dan gaan we zorgvuldig om met uw gegevens en privacy. De data waar de studenten mee werken, is versleuteld. HollandPTC bewaakt de code ervan. Studenten die de gegevens gebruiken weten dus niet wie u bent.

Ook als we data delen met onderzoeksinstituten buiten HollandPTC, is de data versleuteld. De medewerkers en studenten van deze instituten weten daarom ook niet wie u bent. Er wordt alleen data gedeeld met instellingen waar HollandPTC mee samen werkt. Dit kunnen ook instituten zijn in het buitenland, bijvoorbeeld buiten de Europese Unie. In die landen gelden niet de privacyregels van de Europese Unie, maar uw privacy wordt op een gelijkwaardig niveau beschermd.

Met welke instituten werken we samen?

Het meeste onderwijs geven we binnen HollandPTC. Dit zijn bijvoorbeeld trainingen aan (nieuwe) medewerkers en studenten die stage lopen binnen HollandPTC. We werken ook samen met onderwijsinstituten. Zij kunnen gecodeerde data ontvangen om trainingen te geven over radiotherapie.

Tot nu toe geeft HollandPTC onderwijs samen met de opleidingen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) en Medical Imaging/Radiation Oncology (MIRO) van InHolland in Haarlem.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op via het e-mail adres in de informatiebrief. Als u meer informatie wil over de naleving van uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de privacy officer van HollandPTC. Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bent u niet tevreden over iets of iemand in verband met dit onderzoek, dan kunt u een klacht indienen. Dit kunt u doen via de klachtenfunctionaris van HollandPTC.