Planvergelijking

Protonentherapie is niet voor elke vorm van slokdarmkanker de meest geschikte behandeling. Of u protonentherapie kunt krijgen, hangt af van de kenmerken van de tumor, of het technisch mogelijk is om uw tumor met protonen te behandelen is (onder andere afhankelijk van de beweeglijkheid van de tumor) en de hoeveelheid straling die in het hart komt door de behandeling.

Als het technisch mogelijk is om u te bestralen en de dosis in het hart een bepaalde hoeveelheid lager kan zijn met protonen dan met fotonen (de gewone radiotherapie met röntgenstralen), komt u voor protonentherapie in aanmerking. Dit wordt uitgezocht met een planvergelijking. Hierbij wordt een bestralingsplan gemaakt alsof u met fotonen bestraald zou gaan worden en een plan gemaakt alsof u met protonen bestraald zou gaan worden. Deze plannen worden vergeleken. Als u voor protonentherapie in aanmerking komt, vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling.

 

Hoe gaat een planvergelijking

Een planvergelijking start in het verwijzende ziekenhuis waar u behandeld wordt. U krijgt daar een intakegesprek voor de gebruikelijke bestraling met fotonen (röntgenstralen). Hierbij wordt als voorbereiding voor de bestraling een CT-scan gemaakt van het gebied waar de tumor zit. Met deze scan wordt daarna een bestralingsplan met fotonen gemaakt. Als uit dit plan blijkt dat de hoeveelheid straling in het hart boven een bepaalde waarde komt, dan wordt met dezelfde scan ook een protonenplan gemaakt in HollandPTC. De bestralingsplannen worden vervolgens met elkaar vergeleken. Als uit de planvergelijking blijkt dat u in aanmerking komt voor protonentherapie, wordt u voor de bestraling doorverwezen naar HollandPTC. Hier krijgt u dan opnieuw een intakegesprek en een CT-scan ter voorbereiding van de protonen bestraling.

Lees verder over de behandeling bij stap 1 Eerste consult