Planvergelijking

Tumoren in het hoofd-halsgebied kunnen behandeld worden met fotonentherapie (de gewone radiotherapie) of met protonentherapie. Of u protonentherapie kunt krijgen, hangt af van de plek van de tumor en de kans op bepaalde bijwerkingen. Als met protonentherapie de kans op bijwerkingen zoals slikklachten of een droge mond een bepaalde hoeveelheid kleiner is dan met de gebruikelijke bestraling met fotonen, komt u voor protonentherapie in aanmerking. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling dan. Dit wordt berekend in een planvergelijking.

Hoe gaat een planvergelijking

Een planvergelijking start in het ziekenhuis waar u in behandeling bent. U krijgt daar een intakegesprek voor de gebruikelijke bestraling. Ook wordt er een plannings-CT en MRI gemaakt. Deze scans worden gebruikt om de precieze locatie van de tumor en eventuele lymfeklieren aan te geven en om daarna een bestralingsplan mee te maken. Op hetzelfde moment wordt er in het HollandPTC ook een protonenbestralingsplan gemaakt. Deze 2 bestralingsplannen worden met elkaar vergeleken. We kijken dan naar de dosis in bijvoorbeeld de slikspieren, mondholte en speekselklieren. En naar de kans op bijwerkingen zoals een droge mond of slikklachten. De radiotherapeut-oncoloog schat met deze vergelijking in of u voordeel kunt verwachten van protonentherapie. Als uit de planvergelijking blijkt dat u in aanmerking komt voor protonentherapie, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en de voorbereidingen voor de therapie in HollandPTC.

Lees verder over de behandeling bij stap 1 Eerste consult.