Planvergelijking

Protonentherapie is niet voor elke hersentumor de meest geschikte behandeling. Of u protonentherapie kunt krijgen, hangt af van de soort tumor, de hoeveelheid straling die op het gezonde hersenweefsel terecht komt door de behandeling en van de belangrijke organen die in de buurt van het bestralingsgebied zitten, zoals zenuwen en specifieke delen van de hersenen. Uw radiotherapeut bespreekt met u of u met uw tumorsoort, en de grootte en de plek van de tumor in aanmerking kan komen voor protonentherapie. Als u in aanmerking kunt komen, wordt er nog een planvergelijking gemaakt. Als de planvergelijking positief is, vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling.

Hoe gaat een planvergelijking?

Een planvergelijking start in het ziekenhuis waar u behandeld wordt. U krijgt daar een intakegesprek voor de gebruikelijke bestraling met fotonen (röntgenstralen). Daarbij wordt meestal een CT gemaakt van het gebied waar de tumor zit. Met deze scan wordt daarna een bestralingsplan met fotonen gemaakt. Er wordt ook een bestralingsplan met protonen gemaakt. De bestralingsplannen worden vervolgens met elkaar vergeleken. Als uit de planvergelijking blijkt dat u in aanmerking komt voor protonentherapie en u kiest voor deze behandeling, dan krijgt u een intakegesprek en de voorbereidingen voor de therapie in HollandPTC.

Lees verder over de behandeling bij stap 1 Eerste consult.