Planvergelijking

Protonentherapie is niet voor elk mediastinaal lymfoom de meest geschikte behandeling. Het is afhankelijk van meerdere factoren zoals de plek die bestraald moet worden, de dosis straling en ook de ligging van de organen bij en in het gebied dat bestraald wordt.

Of u protonentherapie kunt krijgen, hangt af van de hoeveelheid straling die in het hart komt door de behandeling. Ook kijken we naar de beweging van het gebied dat we willen bestralen. Het kan zijn dat dit gebied te veel beweegt. In dat geval is protonentherapie niet geschikt, omdat we dan de tumor niet goed genoeg kunnen bestralen.

Als de dosis in het hart een bepaalde hoeveelheid lager is met protonen in vergelijking met fotonen (de gewone radiotherapie met röntgenstralen), komt u voor protonentherapie in aanmerking. Dit wordt berekend in een planvergelijking. Als u voor protonentherapie in aanmerking komt, vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling.

Hoe gaat een planvergelijking

Een planvergelijking start in het verwijzende ziekenhuis waar u behandeld wordt. U krijgt daar een intakegesprek voor de gebruikelijke bestraling met fotonen (röntgenstralen). Daarvoor wordt een CT-scan gemaakt van het gebied waar de tumor zit. Met deze scan wordt daarna een bestralingsplan met fotonen gemaakt. Als uit dit plan blijkt dat de hoeveelheid straling in het hart boven een bepaalde waarde komt, dan wordt met dezelfde scan ook een protonenplan gemaakt in HollandPTC. De bestralingsplannen worden vervolgens met elkaar vergeleken. Als uit de planvergelijking blijkt dat u in aanmerking komt voor protonentherapie, bespreekt uw behandelend radiotherapeut dit met u. U maakt daarna zelf de keuze welke behandeling u wilt. Kiest u voor protonentherapie, dan volgt een verwijzing en krijgt u een intakegesprek en de voorbereidingen in HollandPTC.

Lees verder over de behandeling bij stap 1 Eerste consult.