Planvergelijking

Protonentherapie is niet voor elke vorm van borstkanker de meest geschikte behandeling. Of u protonentherapie kunt krijgen, hangt af van de hoeveelheid straling die in het hart terecht komt door de behandeling. Als de dosis in het hart een bepaalde hoeveelheid lager kan zijn met protonen dan met fotonen (de gewone radiotherapie met röntgenstralen), komt u voor protonentherapie in aanmerking. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling dan. Dit wordt berekend in een planvergelijking.

Hoe gaat een planvergelijking?

Een planvergelijking start in het ziekenhuis waar u in behandeling bent. U krijgt daar een intakegesprek voor de gebruikelijke bestraling met fotonen (röntgenstralen). Daarvoor wordt meestal een CT gemaakt van het gebied waar de tumor zit. Met deze scan wordt daarna een bestralingsplan met fotonen gemaakt. Als uit dit plan blijkt dat de hoeveelheid straling in het hart boven een bepaalde waarde komt, dan wordt met dezelfde scan ook een protonenplan gemaakt in HollandPTC. De bestralingsplannen worden vervolgens met elkaar vergeleken. Als uit de planvergelijking blijkt dat u in aanmerking komt voor protonentherapie, krijgt u een intakegesprek en de voorbereidingen voor de therapie in HollandPTC.

Lees verder over de behandeling bij stap 1 Eerste consult.