Oog-MRI studie

Anatomische stabiliteit tijdens protonentherapie van oogmelanomen


Patiëntengroep
Patiënten met een oogmelanoom die met protonentherapie behandeld worden in HollandPTC.

Doel
Bij de meeste patiënten met een oogmelanoom wordt met protonentherapie de tumor effectief bestraald. Hierdoor stopt de tumor in het oog bijna altijd met groeien. Deze behandeling heeft ook regelmatig bijwerkingen, zoals het slechter worden van het zicht. Daarnaast is er nu nog een operatie nodig waarbij de patiënt markers rondom de tumor krijgt voordat ze bestraald kunnen worden. In deze studie willen we onderzoeken of de tumor, en de structuren rondom de tumor, van vorm veranderen tijdens het hele behandeltraject.

Hiermee willen we bepalen of het in de toekomst mogelijk is om de tumor nog preciezer te gaan bestralen zodat er minder bijwerkingen voorkomen en patiënten beter blijven zien na de behandeling. Daarnaast willen we met deze studie enkele eerste stappen zetten om te kijken of het mogelijk is om te bestralen zonder het gebruik van de markers. Op deze manier zouden patiënten geen operatie voor de bestraling meer nodig hebben.

Waar bestaat het onderzoek uit
Een patiënt krijgt in HollandPTC een extra MRI scan voor de eerste bestraling en na de laatste bestraling. We vergelijken deze beelden met de MRI scans die voor en na de operatie op het LUMC gemaakt zijn. Zo kunnen we bepalen of, en zo ja hoeveel, de tumor en het oog van vorm veranderen.

Hiervoor krijgt u vergeleken met patiënten die niet meedoen aan deze studie 2 extra MRI-scans: 1 op de voorbereidingsdag van de bestraling (dry-run), en 1 op de laatste dag van de protonenbestraling. Deze extra scans hebben geen invloed op uw behandeling, maar kunnen ons wel helpen om de bestraling in de toekomst te verbeteren.

Startdatum
01-11-2022

Hoofdonderzoeker
Dr. J.W.M. Beenakker, associate professor afdelingen oogheelkunde, radiologie en radiotherapie LUMC

Instellingen en onderzoekers die meewerken
Drs. L. Klaassen, klinisch technoloog en promovendus LUMC (coördinerend onderzoeker)
Prof. dr. G.P.M. Luyten, oogarts LUMC
Prof. dr. C.R.N. Rasch, radiotherapeut-oncoloog LUMC en HollandPTC
Dr. P.A.C. Bakker, radiotherapeut-oncoloog HollandPTC en LUMC
Prof. Dr. C.L. Creutzberg, radiotherapeut-oncoloog LUMC (onafhankelijk arts)
C. van de Steeg-Henzen, medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige MRI vanuit HollandPTC