ERM-PT-HNSCC studie

Veranderingen in tumorstofwisseling, een maat voor effectiviteit van protontherapie?

Patiëntengroep
Volwassen patiënten met een specifieke tumor in het hoofd-hals gebied van tenminste 2 cm die primair behandeld gaan worden met protonentherapie, eventueel in combinatie met chemotherapie of biotherapie.

Doel
Hoofd-halskanker kan helaas terugkomen. Hiervoor is dan aanvullende behandeling nodig. In deze studie maken we extra PET/CT’s om te kijken of de stofwisseling van de tumor verandert nadat een patiënt protonentherapie heeft gehad. En of die verandering kan helpen om te voorspellen of de kanker terugkomt en waar dit dan zou zijn. We denken dat delen van de tumor die minder veranderingen in stofwisseling tonen vroeg tijdens protonentherapie, de plekken zijn waar de kans wat groter is dat de tumor op een later tijdstip terugkomt. Het kan dan in de toekomst zo zijn dat die delen van de tumor die minder reageren op protonen, intensiever behandeld worden.

Waar bestaat het onderzoek uit
Door extra beeldvorming met een PET-scan aan het eind van de 2e week protonentherapie willen we kijken hoe de stofwisseling verandert tijdens de eerste 2 weken bestraling. We kijken zowel naar de energiestofwisseling van de tumor als naar het zuurstofgehalte in de tumor.

Ten opzichte van deelnemers die niet meedoen aan deze studie krijgt u 1 extra PET-scan voordat u start met de protonentherapie en 1 of 2 extra PET-scans in de 2e week van de behandeling. De uitslagen van deze extra scans hebben geen invloed op uw behandeling.

Startdatum
22 januari 2021

Hoofdonderzoeker(s)

  • Dr. D. Vriens, nucleair geneeskundige LUMC
  • Drs. S.A.J. Hutschemaekers, radiotherapeut-oncoloog HollandPTC en Haaglanden MC

Onderzoekers die meewerken

  • Dr. Y.L.B. Klaver, radiotherapeut-oncoloog HollandPTC
  • Drs. M.A. de Jong, radiotherapeut-oncoloog HollandPTC en LUMC
  • Dr. A.D.G. Krol, radiotherapeut-oncoloog HollandPTC en LUMC (onafhankelijk arts)
  • Radiotherapeuten uit de Hoofd-hals oncologie werkgroep

De officiële informatie over de studie op ClinicalTrials