Eerste consult

Uw radiotherapeut-oncoloog heeft u naar HollandPTC verwezen voor protonentherapie. De verpleegkundige van HollandPTC neemt contact met u op en plant uw afspraak in Delft. Bij uw eerste bezoek aan HollandPTC ontvangt de doktersassistente u bij de receptie. Zij voert uw persoonlijke gegevens in in het digitaal patiëntendossier. Voor de registratie van uw gegevens heeft u een geldig identiteits- en een verzekeringsbewijs nodig. Ook maakt ze een pasfoto van u. Deze pasfoto gebruiken we ter controle, zo weten we dat de juiste persoon de juiste behandeling krijgt.

Gesprek verpleegkundige en radiotherapeut-oncoloog

U maakt kennis met de radiotherapeut-oncoloog en de verpleegkundig consulent oncologie. Een radiotherapeut-oncoloog is een arts die gespecialiseerd is in behandelingen met straling. De verpleegkundig consulent oncologie is een verpleegkundige met ervaring in de verzorging en begeleiding van patiënten met kanker. De verpleegkundige vraagt naar uw gezondheid en bespreekt de verpleegkundige zorg die u gaat krijgen en een aantal praktische zaken. De radiotherapeut-oncoloog bespreekt het behandelplan met u. Meestal krijgt u ook een lichamelijk onderzoek.

CT-scan, MRI-scan en masker

Tijdens het eerste consult maken we een masker en krijgt u een CT-scan en MRI-scan. Het masker krijgt u op tijdens de scans en later tijdens de bestralingen. De scans zijn nodig om het bestralingsplan te kunnen maken. Houd er rekening mee dat uw eerste consult daarom een aantal uur duurt. Denk er bijvoorbeeld aan een lunch mee te nemen. Er is gratis koffie, thee en water bij HollandPTC, maar geen café of restaurant waar u iets te eten kunt kopen.

Wetenschappelijk onderzoek

Als u behandeld wordt in HollandPTC komt u waarschijnlijk in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. U bepaalt zelf of u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek. De brochure ‘Medisch wetenschappelijk onderzoek; algemene informatie voor proefpersonen’ kan u helpen bij het nemen van uw besluit. Als we u vragen om mee te doen aan een onderzoek, dan krijgt u hier specifieke informatie over.

Onderzoek met medische gegevens

Gegevens over u en uw behandeling komen in een digitaal patiëntendossier. Als u behandeld gaat worden door HollandPTC, vragen we u of u uw gegevens uit uw dossier beschikbaar wilt stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Met uw toestemming kunnen onderzoekers uw gegevens nu of in de toekomst gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden uw gegevens gecodeerd en zo anoniem gemaakt. Onderzoekers weten dus niet van welke patiënt welke gegevens zijn.

HollandPTC werkt samen met een aantal landelijke registraties. Het doel van deze registraties is meer kennis verzamelen over bepaalden ziektes en de behandeling hiervan. Wij leveren daarom informatie aan over de behandeling van patiënten en hoe deze is verlopen. Uw gegevens worden hier gecodeerd opgestuurd.

In de patiënteninformatiebrief vindt u meer informatie over onderzoek met uw gegevens, toestemming geven of uw toestemming intrekken. Heeft u vragen of opmerkingen over wetenschappelijk onderzoek, stel deze dan aan uw verpleegkundige of behandelend arts.

Lees verder over de behandeling bij stap 2 Voorbereiding op de bestraling.