De bestraling

U wordt 4 dagen achter elkaar bestraald. De behandeling duurt per keer ongeveer een half uur.

U komt in de behandelstoel zitten en we stellen alles in zoals tijdens de dry-run. Als u goed in de behandelstoel zit, controleert de MBB’-er de positie van uw oog op een scherm in de behandelruimte. De MBB’er blijft bij u in de ruimte en maakt opnieuw röntgenfoto’s. Als de positie van uw oog goed is, verlaat ook de MBB’er de ruimte. U krijgt een zwarte knop in uw hand en als er iets aan de hand is, drukt u op de knop. De MBB’-er komt dan zo snel mogelijk weer naar u toe. U bent tijdens de bestraling dus alleen in de behandelruimte. De MBB’ers houden u in de gaten via meerdere videoschermen. De bestraling zelf duurt ongeveer 1 minuut. U hoort een luid zoemend geluid, maar voelt verder niks van de bestraling. Tijdens de bestraling moet u naar het oranje lampje blijven kijken. Als uw oog beweegt tijdens de bestraling, onderbreken we de behandeling. Als het nodig is, vragen we u weer naar het oranje lampje te kijken zodat de behandeling verder kan gaan. Na de bestraling wordt het oog tijdelijk afgedekt.
2 uur na uw behandeling is de verdoving uitgewerkt en mag u het verband eraf halen.

Klachten of problemen

Hebt u tussen de bestralingen door klachten of problemen, neem dan contact op met uw behandelend radiotherapeut-oncoloog. Buiten openingstijden van HollandPTC neemt u hiervoor contact op met de dienstdoende radiotherapeut-oncoloog. De telefoonnummers krijgt u tijdens het eerste consult.

Een aantal keer krijgt u een vragenlijst over uw gezondheid mee naar huis. Dit wordt met u besproken. U krijgt de vragenlijsten vanuit het ziekenhuis dat u naar HollandPTC verwees.

Controle’s tijdens de bestraling

Op de dag van de eerste bestraling heeft u een controle bij de verpleegkundig consulent oncologie. Op de dag van de laatste bestraling heeft u een controle bij de radiotherapeut-oncoloog. Er wordt met u besproken hoe u het oog de komende dagen moet verzorgen. Daarna mag u naar huis en hoeft u niet meer naar HollandPTC te komen. Na 1 week heeft u een telefonische controle met de radiotherapeut-oncoloog van HollandPTC. Na 4 tot 6 weken krijgt u een controleafspraak bij uw oogarts en radiotherapeut-oncoloog in het verwijzend ziekenhuis.

Lees verder over de behandeling bij De bijwerkingen.