Over HollandPTC

Wat is HollandPTC?

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum voor protonentherapie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in Delft. Het is opgericht door Erasmus MC, LUMC en TU Delft. Het is binnen de Medical Delta met deze centra een actief samenwerkingsverband in zorg, onderwijs en wetenschap. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met gerenommeerde nationale en internationale protonencentra. Samen met deze centra, universiteiten, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars onderzoekt HollandPTC voor welke vormen van kanker protonentherapie het meest geschikt is en kosteneffectief is en hoe de behandeling kan worden verbeterd.

Missie, visie, kernwaarden

Missie HollandPTC biedt patiënten de beste protonentherapie die er op dit moment voor hen is in een veilige en gastvrije omgeving. Daarmee dragen we bij aan de kwaliteit van leven en de overleving van mensen met specifieke vormen van kanker. Met wetenschappelijk onderzoek optimaliseren en valideren we protonentherapie en ontwikkelen we nieuwe, betere, behandelingen van kanker.

Visie Het is de opdracht van HollandPTC om de toegevoegde waarde van protonentherapie aan te tonen in samenwerking met de nationale en internationale radiotherapeutische en oncologische gemeenschap. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en patiëntervaringen moet protonentherapie een eigen, juiste plaats krijgen in de behandeling van mensen met kanker. Wij doen dit vanuit de ambitie een vooraanstaand instituut te worden voor therapie en wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met het Erasmus MC, het LUMC en TU Delft. Onze activiteiten dragen bij aan de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van protonentherapie.

Kernwaarden HollandPTC wil een open werkplaats zijn, een bruggenbouwer en een kennisdeler. Onze kernwaarden zijn: zorgzaam & zorgvuldig, verbindend & energiek, professioneel & innovatief.

Protonentherapie in Nederland

HollandPTC is een van de 3 protonencentra in Nederland. HollandPTC behandelt patiënten uit heel Nederland en werkt nauw samen met de protonencentra in Groningen en Maastricht. HollandPTC behandelt patiënten met specifieke vormen van kanker en is het enige protonencentrum in Nederland met een bestralingsruimte voor oogtumoren. Protonentherapie is een nieuwe door de Nederlandse overheid erkende therapie. Al jaren werden patiënten naar het buitenland verwezen als zij in aanmerking kwamen voor bestraling met protonen. Tijdens de behandeling bleven ze dan vaak weken in het buitenland. Voor veel patiënten zit er nu een protonencentrum dichterbij. In 2013 heeft de overheid een Regeling Protonentherapie vrijgegeven waardoor er in totaal maximaal 2.200 patiënten per jaar in Nederland behandeld kunnen worden.

Organisatie, financiering en vergoeding

Organisatie De rechtsvorm van HollandPTC is een Besloten Vennootschap (BV).

Financiering Het gebouw en de technische (protonen)installaties zijn gefinancierd met een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) en bijdragen van de aandeelhouders Erasmus MC, LUMC en TU Delft. HollandPTC heeft een uitgebreide research & development-infrastructuur. Deze wordt gefinancierd door jaarlijkse bijdragen van de aandeelhouders, researchovereenkomsten met het bedrijfsleven en (inter)nationale subsidies.

Vergoeding zorg Protonentherapie wordt voor bepaalde vormen van kanker gedekt door de basisverzekering en wordt afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden, volledig vergoed. HollandPTC heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten gesloten voor de vergoeding van de behandeling.

Johannes

Passie in precisie

Johannes Vermeer inspirator van HollandPTC

We laten ons inspireren door Johannes Vermeer die met een unieke combinatie van zachtheid en precisie in zijn schilderijen de volmaaktheid benadert. Het is exact deze zachtheid en precisie die ook wij in ons werk nastreven, net als het verlichte inzicht waarmee Vermeer onvergetelijke kunstgeschiedenis schreef.