Het team van HollandPTC

Wie werken er bij HollandPTC en in wat voor verschillende functies? Bekijk ons team. Klik op een kader om de leden van de verschillende teams te bekijken.

Organisatie en mensen

  • Directie

    Directie

    De directie van HollandPTC bestaat uit een medisch directeur en een operationeel directeur. De medisch directeur heeft patiëntenzorg, R&D en communicatie in portefeuille. De operationeel directeur heeft financiën, HR en bedrijfsvoering in portefeuille.

Prof. dr. A.S. (Aukje) Hassoldt

Voorzitter raad van commissarissen

Dr. M.L.P.J. (Mirjam) Mol-Arts

Lid raad van commissarissen

Prof. dr. G.P. (Gabriel) Krestin

Lid raad van commissarissen

Mr. I.J. (Irene) van Haaren

Directeur | bestuurder

Dr. A.D.G. (Stijn) Krol

Hoofd medische staf a.i., radiotherapeut-oncoloog BIG-nummer: 29022250801

Dr. M. (Michiel) Kroesen

Radiotherapeut-oncoloog BIG-nummer: 79066434701
Wat houdt mijn functie in?

Mijn werk bestaat onder andere uit het (mede)behandelen van patiënten met hersen-, long- en hoofd-halstumoren. Ik bespreek het behandelplan met de patiënt en vertel welke bijwerkingen kunnen optreden. Tijdens de behandeling begeleid ik de patiënt en na afloop van de bestralingen verzorg ik een deel van de controles. Ik vind het belangrijk om patiënten op hun gemak te stellen tijdens de behandeling, maar tegelijkertijd open te zijn over de mogelijke lange termijn gevolgen van de behandeling indien de kanker weg blijft.

Met wie werk ik samen?

Behalve met de patiënt en hun naasten heb ik veel contact met de verwijzend specialisten uit andere ziekenhuizen (hoofdhalschirurgen, kaakchirurgen, neuro-, radiotherapeut- en medisch oncologen) om de kankerbehandelingen af te stemmen. Binnen HollandPTC werk ik in een team met onder andere medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers), klinisch fysici, diëtisten, logopedisten en verpleegkundigen om samen aan elke patiënt de optimale behandeling te bieden. Samen met onderzoekers is ons doel om deze behandeling steeds verder te verbeteren.

Dr. Y.L.B. (Yvonne) Klaver

Radiotherapeut-oncoloog BIG-nummer: 69911969101
Wat houdt mijn functie in?

Mijn werk bestaat onder andere uit het behandelen van patiënten met hersen- en hoofdhalstumoren. Ik bespreek het behandelplan met de patiënt en vertel welke bijwerkingen kunnen optreden. Tijdens de behandeling begeleid ik de patiënt en na afloop van de bestralingen verzorg ik een deel van de controles.

Met wie werk ik samen?

Behalve met de patiënt en hun naasten heb ik veel contact met de verwijzend specialisten uit andere ziekenhuizen (hoofdhalschirurgen, kaakchirurgen, neuro-, radiotherapeut- en medisch oncologen) om de kankerbehandelingen af te stemmen. Binnen HollandPTC werk ik in een team met onder andere medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers), klinisch fysici, diëtisten, logopedisten en verpleegkundigen om samen aan elke patiënt de optimale behandeling te bieden. Samen met onderzoekers is ons doel om deze behandeling steeds verder te verbeteren.

Dr. R.T.T. (Rutger) Bartels

Radiotherapeut-oncoloog BIG-nummer: 19913651401

Dr. S.C.J. (Sophie) Bosma

Radiotherapeut-oncoloog BIG-nummer: 29915507301

P. (Petra) Dirkx

Hoofd zorg

J. (Jesse) Clarijs - de Jong

Hoofd PMZ
Wat houdt mijn functie in?

Samen met mijn collega’s uit het paramedisch team zorg ik voor de voorbereiding en uitvoering van onderzoek en de bestraling van de patiënten.

Met wie werk ik samen?

Ik werk nauw samen met de radiotherapeut-oncologen en de collega’s van klinische fysica.

N. (Nelleke) Bos-Sonneveld

Senior doktersassistent
Wat houdt mijn functie in?

De doktersassistent is het eerste aanspreekpunt bij de receptie voor de patiënten en hun naasten. Verder ondersteunt en assisteert ze de behandelaars tijdens de spreekuren. Ze doet bloedafnames en verzorgt wonden. Ze bereidt spreekuren voor en handelt deze af. Ook geeft ze informatie aan en beantwoordt vragen van patiënten en verwijzers, en regelt de medische post.

Met wie werk ik samen?

Ik werk samen met radiotherapeut- oncologen, verpleegkundig consulenten oncologie, medische beeldvorming- en bestralingsdeskundigen en ondersteunde hulpverleners. Met elkaar proberen we de patiënt een zo zorgvuldig mogelijke behandeling te geven in een gastvrije omgeving.

C.A.C. (Carina) Brama

Senior specialistisch medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er)
Wat houdt mijn functie in?

Samen met mijn collega’s uit het paramedisch team zorg ik voor de voorbereiding en uitvoering van onderzoek en de bestraling van de patiënten.

Met wie werk ik samen?

Ik werk nauw samen met de radiotherapeut-oncologen en de collega’s van klinische fysica.

T. (Tina) Lengkeek

Senior specialistisch medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er)

Prof. dr. M.S. (Mischa) Hoogeman

Hoofd klinische fysica & informatica
Wat houdt mijn functie in?

Naast mijn bijdrage aan het R&D-programma van HollandPTC geef ik leiding aan de afdeling klinische fysica & informatica. Deze afdeling zorgt voor de veilige en verantwoorde toepassing van medische techniek om de behandeling van patiënten zo goed mogelijk te maken.

Met wie werk ik samen?

Ik werk in multidisciplinaire teams samen met andere zorgprofessionals en onderzoekers. Ook maak ik deel uit van (inter)nationale werk- en onderzoeksgroepen om kennis uit te wisselen en tot richtlijnen te komen.

Dr. P. (Patricia) Cambraia Lopes

Klinisch fysicus

M. (Marko) van Gemerden

Klinisch IT Specialist

Dr. S.J.M. (Steven) Habraken

Klinisch fysicus
Wat houdt mijn functie in?

Als klinisch fysicus zorg ik voor de veilige en verantwoorde toepassing van medische techniek, om de behandeling van patiënten zo goed mogelijk te maken. Daarnaast heb ik een actieve rol in onderzoek en innovatie.

Met wie werk ik samen?

Ik werk in multidisciplinaire teams samen met andere zorgprofessionals. Ook maak ik deel uit van (inter)nationale werkgroepen om kennis uit te wisselen en tot richtlijnen te komen.

Dr.ir. J.M. (Jasper) Kouwenberg

Klinisch fysicus

P.C. (Petra) Assems

Management assistent R&D en zorg

Dr. C. (Catarina) Henriques Xavier

O&O adviseur
What does my job entail?

As an advisor research and education, I work on (inter)national grant applications, project management, and the positioning of HollandPTC as a research and education organization.

My background

I studied Chemistry at the University of Lisbon and obtained my PhD in (Radio)Chemistry in 2009. I was a postdoctoral researcher (2009-2020), and since 2016 assistant professor in the Laboratory of In vivo Cellular and Molecular Imaging (ICMI, VUB). My research interests were the development of new radiopharmaceutical probes for imaging or targeted radionuclide therapy where together with the team successfully translated two Nanobody based probes for PET imaging.

Dr. A. (Astrid) Moerman

Stafadviseur KF&I en R&D
What does my job entail?

I work as staff advisor for the R&D department, where I am responsible for keeping overview of all research activities that are going on, and are requested, at HollandPTC. In my position as staff advisor for the Medical Physics department, I am involved in department management and management of individual medical physics projects.

My background

I studied Biomedical Sciences at Leiden University, followed by a Master Biomedical Engineering at Delft University of Technology. I performed research in the field of atherosclerosis at the department of Biomedical Engineering of Erasmus MC, where I obtained my PhD degree.

E. (Ernst) van der Wal

Beamline manager

Dr. M. (Marta) Rovituso

Beamline coördinator
What does my job entail?

My research focuses on advanced beam line technology in order to perform any kind of experiments which go from cell to animal irradiations, physics, dosimetry and space applications. Since 2019 I performed experiments in the HPTC R&D beam line for beam characterization, beam development and beam dosimetry.

My background

In 2019 I was appointed as beam line scientist of HPTC. In 2016 I did a post doc with the Italian Institute of Nuclear Physics on “nuclear interaction of therapeutic proton beam with matter”. Between 2013 and 2016, I performed my PhD thesis at the Technical University of Darmstadt within GSI, focusing the work on the physical characterization of Helium ions for application in cancer treatments, especially suited for pediatric patients. For this work I won two prices one in Germany and one in Italy.

B. (Bert) Grootenboer

Controller

R. (Rima) Al Araaj

Financieel medewerker
Wat houdt mijn functie in?

Mijn functie bestaat uit het voeren van de financiële administratie met de daarbij horende subadministraties zoals crediteuren, debiteuren, inkoop en vaste activa.

 

 

Met wie werk ik samen?

Ik heb in mijn functie met name te maken met externe leveranciers en debiteuren.

J. (Jasper) van Duijvenbooden

Controller

C. (Conny) Hermans

Stafmedewerker inkoop, frontoffice en zorgadministratie

J. (Judith) de Jongste

HR Adviseur