12 juni 2019

Met microbellen protonen volgen

Komen de protonen daar waar we ze willen hebben? Dat is iets waar artsen en dosisplanners continu mee bezig zijn. Bij het maken van het bestralingsplan berekenen zij voor iedere patiënt de juiste dosis en het aantal bestralingsbundels. Maar tumoren verplaatsen zich soms en verschillende soorten weefsel remmen de protonen op verschillende manieren. Redenen voor onderzoekers om op zoek te gaan naar een manier om real-time te zien waar de protonen in het lichaam terecht komen. Prof. dr. ir. Nico de Jong van de TU Delft gaat microbellen, met gas gevulde belletjes die in de echografie gebruikt worden als contrastmiddel, combineren met een optisch-akoestische ontvanger. Om zo te kunnen zien of de protonen op de juiste plek in het lichaam komen. De ontvanger wordt gemaakt door de TU Delft en TNO. Hij wordt gevalideerd bij HollandPTC en ZonPTC.

Dit onderzoek is een mooi voorbeeld van een onderzoek binnen het onderzoeksprogramma van HollandPTC, waarin we vanuit verschillende vakgebieden onderzoek doen naar de waarde van protonentherapie.

Op 12 juni is bekend gemaakt dat het onderzoek van Nico de Jong €1.7 miljoen heeft gekregen van de Nationale Wetenschapsagenda binnen het programma Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

Naast de TU Delft, HollandPTC en ZonPTC zijn ook Erasmus Medisch Centrum, TNO Den Haag, TNO Rijswijk, TNO Delft, Bracco, Maastro Clinic, Maastricht University, Smart Photonics, deelnemers.