9 april 2018

Bestaat er vergelijkend onderzoek tussen protonentherapie en de gewone radiotherapie met fotonen?