30 april 2019

Protonentherapie voor specifieke groep borstkankerpatiënten

Vanaf vandaag kunnen patiënten met borstkanker die voor protonentherapie in aanmerking komen, behandeld worden bij HollandPTC. Met protonentherapie kan de dosis straling in het hart verlaagd worden en daarmee wordt de kans op hartklachten op de lange termijn ook kleiner.  Radiotherapeut-oncoloog en medisch directeur HollandPTC Marco van Vulpen: “Het gaat om een kleine groep patiënten met borstkanker die voor protonen in aanmerking komt, maar we zijn blij dat we deze patiënten nu kunnen behandelen.”

Wie komt er in aanmerking
Of een patiënt in aanmerking komt voor de behandeling met protonen in plaats van fotonen (de gewone radiotherapie), moet blijken uit een planvergelijking. Bij deze planvergelijking wordt de dosis straling in het hart bij bestraling met fotonen vergeleken met bestraling met protonen. Als met protonen de dosis in het hart een bepaalde hoeveelheid minder is, komt een patiënt in aanmerking voor protonen. Een radiotherapeut verwijst een patiënt naar HollandPTC. Patiënten met vragen over de mogelijkheid van protonentherapie kunnen terecht bij hun radiotherapeut of behandelend arts.

Behandeling goedgekeurd
Het Zorginstituut Nederland keurde begin van dit jaar het landelijk indicatieprotocol goed. In dit protocol staan de richtlijnen wanneer een patiënt in aanmerking komt voor protonentherapie. Met de goedkeuring door het Zorginstituut wordt de behandeling ook vergoed door de zorgverzekeraars. HollandPTC heeft het behandelprotocol de afgelopen maanden getest en alle voorbereidingen getroffen om patiënten goed en veilig te behandelen.